Triodos Bank: hoe beter het energielabel, hoe lager de rente

Duurzaamheid zit in de genen van Triodos Bank. Dat deze bank een hypotheek aanbiedt die de verduurzaming van huizen stimuleert en deze koppelt aan het energielabel, is dan ook niet meer dan logisch, aldus Arie Blokland, manager Hypotheken van Triodos Bank, in het nieuwe NVMagazine. “Hoe beter het energielabel, hoe lager de rente.”

Triodos Bank is ooit opgericht om mensen weer bewust om te laten gaan met geld, en de transparantie in de bankenwereld terug te brengen, vertelt Arie Blokland, manager Hypotheken van Triodos Bank. “Sinds onze oprichting in 1980 zijn we actief op een aantal vlakken: individuele ontplooiing, sociale samenhang en ecologisch evenwicht. Zo waren wij een van de eersten die windmolens financierden. Lang voor ‘duurzaamheid’ een gangbaar begrip was. Door het financieren van hernieuwbare energie willen we het gebruik van fossiele brandstof terugdringen. Anderzijds willen we ook de uitstoot van CO2 verminderen. Aan de verbruikerskant kom je dan al snel in de bebouwde omgeving terecht.”

Bebouwde omgeving

Want zo’n 40 procent van het energiegebruik komt voor rekening van die bebouwde omgeving, vervolgt Blokland. “Als we dan inzoomen op de particuliere woningmarkt, blijkt dat maar liefst 10 procent van de CO2-uitstoot in Nederland voortkomt uit de verwarming van die woningmarkt. Daarom hebben wij in 2013 besloten om te starten met onze hypotheek voor duurzame woningen, met als ambitie de woningeigenaar te stimuleren om zijn woning te verduurzamen. Wij hebben er daarbij voor gekozen om de hypotheekrente te koppelen aan het energielabel.”

Maatwerkadvies

De hypotheek werkt eenvoudig: hoe beter het energielabel, hoe lager de rente. “Daarbij bieden wij onze hypotheekklanten een maatwerkadvies energiebesparing. Zij laten dit uitvoeren door een gecertificeerd energieadviseur die bekijkt wat er nodig is om die woning optimaal te verduurzamen. Voert de woningeigenaar de voorgestelde verduurzamingsmaatregelen uit, en overlegt hij het daaruit voortvloeiende betere energielabel, dan wordt de hypotheekrente naar beneden bijgesteld. Daarmee geven we een blijvende financiële impuls om de woning te verduurzamen. Met resultaat: sinds de start heeft 48 procent van onze klanten één sprong in energielabel gemaakt en 17 procent zelfs vier stappen of meer.”

Verduurzaming

De invoering van het vereenvoudigde energielabel heeft mensen bewuster gemaakt van de duurzaamheid van hun huis, stelt Blokland vast. Ook stijgt het aantal aanvragen voor deze hypotheek. “We maken deel uit van de Taskforce binnen de Stroomversnelling verduurzaming bestaande woningvoorraad. Ook daar zien we dat gemeenten hun inwoners proberen te interesseren voor verduurzaming van hun huis en hen wijzen op de lagere energielasten, het verhoogde comfort en de ideële aspecten om bij te dragen aan de maatschappij.”

Mennink Makelaardij