'Hypotheekmarkt komt in beweging'

       

De hypotheekmarkt komt duidelijk in beweging. Het initiatief van ABN Amro, en eerder al Rabobank, om restschuldfinanciering mogelijk te maken voor ook nieuwe klanten zijn daarvan een bewijs. Dit zei de Vereniging Eigen Huis (VEH) vrijdag.

Klanten van andere banken die met een restschuld zitten bij verkoop van hun huis, kunnen die schuld sinds vrijdag meefinancieren bij ABN Amro tegen het reguliere tarief zonder opslag. Tot nu toe was het alleen voor bestaande klanten mogelijk om een restschuld mee te financieren. De bank hoopt zo de doorstroming op de woningmarkt verder te bevorderen.

De belangenorganisatie voor eigenwoningbezitters juicht het initiatief toe, maar wijst erop dat het niet nieuw is. "ABN Amro is niet de eerste en enige bank die dit doet. "Rabobank doet dit al langer en ook ING financiert restschulden mee van klanten bij banken die niet meer actief zijn. Dat zijn klanten van buitenlandse hypotheekverstrekkers of van de failliete DSB Bank'', zegt een woordvoerder van de vereniging.

Bijna de helft van de jonge woningbezitters heeft een restschuld, maar vaak onvoldoende eigen middelen om die mee te financieren. Zij kunnen hierdoor niet doorstromen nu de woningmarkt weer aantrekt. "ABN Amro biedt klanten de mogelijkheid tot 115 procent van de marktwaarde van de woning te financieren inclusief restschuld. Voorwaarde is wel dat de klant de lasten moet kunnen dragen'', geeft Frans Woelders, directeur Retail Banking aan.

Op dit moment staat ongeveer een kwart van de huizenbezitters 'onder water'. Dat zijn 1 miljoen woningen waarvan de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis. Acht op de tien woningbezitters met een restschuldfinanciering bij ABN Amro is tussen de 30 en 45 jaar oud. De gemiddelde restschuld die ze meefinancieren bedraagt 30.000 euro.

Vereniging Eigen Huis onderstreept dat de banken wel beperkingen stellen aan meefinanciering van restschulden. "Zo moet de klant de totale schuld wel kunnen dragen. Ook kunnen zij de restschuld nog maar 15 jaar aftrekken van de belasting.''

Mennink Makelaardij